Oznakowanie dróg

Malowanie linii

Malowanie linii na drogach

Malowanie linii

W ramach usługi znakowania dróg realizujemy zlecenia z zakresu malowania linii. Jakiego rodzaju linie malujemy? Jakich farb do tego używamy? Odpowiedzi na te pytania znajdziesz poniżej.

Malowanie linii - jakich?

Oznakowanie poziome w postaci linii pomaga uczestnikom ruchu sprawnie i bezpiecznie poruszać się na drodze, minimalizując przy tym ryzyko wypadków. Z tego rodzaju zabezpieczeń korzysta się zarówno na drogach gminnych i powiatowych, jak również wojewódzkich i krajowych. Szczególnie istotne jest malowanie linii w rejonach niebezpiecznych, takich jak przejścia dla pieszych czy odcinki dróg o wzmożonym ruchu, czyli w miejscach, w których odnotowuje się zwiększoną liczbę wypadków. Odpowiednio wykonane i widoczne linie są w stanie zapobiec tego rodzaju zdarzeniom. W ramach świadczonych przez nas usług malujemy linie:

 • P-1, czyli linie pojedyncze przerywane: linie, których kreski są krótsze lub równe przerwom. Oznaczenie to wyznacza pasy ruchu oraz informuje o możliwości wyprzedzania w danym miejscu.
 • P-2, czyli linie pojedyncze ciągłe, które oddzielają pasy ruchu i informują o zakazie najeżdżania na linię.
 • P-3, czyli linie jednostronnie przekraczalne, które sygnalizują zakaz przejeżdżania od strony linii ciągłej, dając możliwość przekraczania jej od strony przerywanej.
 • P-4, czyli linie podwójne ciągłe, które rozdzielają pasy ruchu o przeciwnych kierunkach, informując przy okazji, iż nie należy najeżdżać znaku ani przez niego przejeżdżać,
 • P-5, czyli linie podwójne przerywane, które maluje się między skrzyżowaniami po obu stronach dróg. Ich zadaniem jest informowanie kierowców o zmiennym kierunku ruchu, którym zarządzają sygnalizatory.
 • P-6, czyli linie ostrzegawcze, w których kreski są dłuższe od przerw. Ich funkcją jest informowanie kierowców o zbliżającym się zakazie przejeżdżania lub miejscach niebezpiecznych.
 • P-7a, czyli linie krawędziowe przerywane wyznaczające skraj jezdni.
 • P-7b, czyli linie krawędziowa ciągłe informujące o zakazie wjazdu na pobocze.
 • P-8a, czyli strzałki kierunkowe na wprost informujące o tym, że na danym pasie możliwa jest jedynie jazda prosto.
 • P-8b, czyli strzałki kierunkowe do skręcania, które informują, że istnieje możliwość skręcania w stronę wskazywaną przez znak.
 • P-10, czyli przejścia dla pieszych: linie wskazują miejsce, w którym piesi uczestnicy ruchu mogą swobodnie przejść przez jezdnię.
 • P-12, czyli linie bezwzględnego zatrzymania, które wymagają od kierowcy zatrzymania się.
 • P-13, czyli linie warunkowego zatrzymania złożone z trójkątów i informujące o konieczności ustąpienia pierwszeństwa przejazdu innym pojazdom.
 • P-15, czyli trójkąty podporządkowania, które potwierdzają oznakowanie wlotu na skrzyżowanie znakiem pionowym (A-7).
 • P-16, czyli stop potwierdzający oznakowanie wlotu na skrzyżowanie znakiem pionowym B-20.
 • P-18, czyli stanowiska postojowe oznaczające miejsce przeznaczone do postoju pojazdów.

Malowanie linii - jak to robimy?

Oznakowania dróg wykonujemy w oparciu o Prawo o ruchu drogowym, zgodnie z obowiązującymi rozporządzeniami i wytycznymi. Do malowania linii używamy najwyższej jakości farb, bazując na nowoczesnych i sprawdzonych technologiach. Wykonujemy oznakowania:

 • cienkowarstwowe: używamy w tym celu wysokiej jakości farb rozpuszczalnikowych, wodorozcieńczalnych i chemoutwardzalnych,
 • grubowarstwowe: z użyciem farb chemoutwardzalnych i termoutwardzalnych, które nakładamy z pomocą specjalnych taśm,
 • punktowe elementy odblaskowe o specjalnych właściwościach, które zwiększają widoczność linii.

Oprócz wysokiej jakości materiałów i technologii możemy pochwalić się wykwalifikowaną załogą, która ma na koncie wiele realizacji na terenie całej Polski. Wyróżnia nas sprawność i solidność w działaniu. Sprawdź nas! Zapraszamy do współpracy.