Oznakowanie parkingów i garaży

Malowanie specjalnych miejsc parkingowych

Malowanie specjalnych miejsc parkingowych - miesca dla rodziców z dzieckiem

Malowanie specjalnych miejsc parkingowych

Usługa malowania specjalnych miejsc parkingowych obejmuje zarówno wykonanie miejsc wskazanych przez prawo, jak również tych nieobowiązkowych, które zwyczajnie zwiększają wygodę parkowania. Nasza firma wyposaży Twój parking w miejsca postojowe dla niepełnosprawnych, stanowiska parkingowe dla kobiet ciężarnych, dla rodzin, a nawet dla… Lorda Vadera. Ty zlecasz – my wykonujemy.  Chcesz poznać szczegóły naszej oferty? Czytaj dalej.

Malowanie specjalnych miejsc parkingowych - co musisz wiedzieć?

Ideą specjalnych miejsc parkingowych jest uprzywilejowanie określonej grupy kierowców w dostępie do stanowiska postojowego. Do tej grupy kierowców zaliczyć można m.in. osoby niepełnosprawne, rodziny, kobiety ciężarne, pracowników lub gości danego zakładu, etc. Przeznaczone tylko dla nich miejsca parkingowe ułatwiają im nie tylko parkowanie, ale również funkcjonowanie w danej przestrzeni, ponadto porządkują układ parkingu. Tego rodzaju ułatwienia zazwyczaj umieszcza się blisko wejścia do sklepu, szpitala, urzędu, etc.

Malowanie specjalnych miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych

Spośród specjalnych miejsc parkingowych najczęściej spotyka się te, które dotyczą osób niepełnosprawnych. Ich liczba, wygląd i wymiary są uregulowane prawnie, a przepisy dotyczące tych parametrów są zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422, z późn. zm.). Zgodnie z zamieszczonymi w nim regulacjami, miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych powinny spełniać szczegółowe warunki techniczne. Każdy znak powinien zostać umieszczony na nawierzchni w odcieniu niebieskim i mieć określone wymiary, tj. szerokość 3,6 m i długość 5 m. Co ważne, miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych powinny znajdować się jak najbliżej wejść do budynków użyteczności publicznej lub wyjścia z parkingu.

Z punktu widzenia prawa, ważne jest również zadbanie o odpowiednią liczbę miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych. W przypadku parkingów z liczbą stanowisk od 6 do 15, zarządca powinien zadbać o 1 miejsce parkingowe dla osoby niepełnosprawnej. Jeśli chodzi o parking z liczbą stanowisk wynoszącą od 16 do 40, miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych powinno być 2. Jeśli stanowisk jest od 41 do 100, osoby niepełnosprawne powinny mieć dostęp do 3 miejsc parkingowych. Na największych parkingach, liczba miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych powinna stanowić 4%.

Malowanie miejsc postojowych rodzinnych i innych specjalnych miejsc parkingowych

Choć malowanie miejsc postojowych rodzinnych nie jest określone prawem, stanowi wielkie udogodnienie dla rodziców z dziećmi, np. pod supermarketem, czy szpitalem. Takie miejsca są szersze, dzięki czemu wyjęcie wózka czy fotelika jest łatwiejsze. Ponadto, z uwagi na to, że miejsce to jest zazwyczaj blisko wejścia, umożliwia szybsze przemieszczenie się do środka budynku.

Oprócz rodzin i osób niepełnosprawnych, ze specjalnych miejsc parkingowych mogą korzystać również inne grupy kierowców, np. kobiety ciężarne, kierowcy karetek, posiadacze samochodów elektrycznych, a także osoby korzystające z carpoolingu. Oznakowania tych specjalnych miejsc parkingowych wyróżniają się charakterystycznym dla danej grupy symbolem oraz dowolnie wybranym kolorem z palety RAL.

Jeśli chcesz wyposażyć parking wokół swojego obiektu w tego rodzaju udogodnienia, powierz to zadanie specjalistom, czyli nam! Malowaniem specjalnych miejsc parkingowych zajmujemy się od wielu lat, bazując na nowoczesnych technologiach w zgodzie z aktualnie obowiązującymi przepisami. Jeśli chcesz skorzystać z naszych usług, skontaktuj się z nami.